Sinds 1999 werken alle scholen van de regio Wetteren-Lede samen in één scholengemeenschap. We hebben doorheen de afgelopen jaren een intense samenwerking opgezet waarbij we vooral een kwalitatief en volledig onderwijsaanbod hebben gerealiseerd. Hierdoor zijn we in staat om een brede en correcte oriëntering voor onze leerlingen te organiseren. Intussen groeide onze scholengemeenschap van 3500 naar 4500 leerlingen.

Onze samenwerking gaat verder dan alleen maar structuren. Permanent overleg resulteerde in een gestructureerde aanpak van het zorgbeleid, talenbeleid, ict en een intense samenwerking met ruim twintig basisscholen uit onze regio. Bij die samenwerking hebben we vooral gewerkt rond de vlotte overgang van het zesde leerjaar naar het secundair onderwijs, onder andere door de hoofdvakken Nederlands, Frans en wiskunde op elkaar af te stemmen.